Algemene Voorwaarden

Lees onze voorwaarden voor een soepele ervaring tijdens onze creatieve workshops.

 

Boeking & betalings voorwaarden :
a. Paint & Sip NL accepteert geen individuele boekingen (1-1) of boekingen voor groepen kleiner dan 10 personen, tenzij het om zakelijke boekingen gaat.
b. Voor groepsgroottes van meer dan 35 personen dient er een overeenkomst van opdracht te worden getekend.

Aansprakelijkheid:
a. Paint & Sip NL werkt met acrylverf tijdens de workshops en voorziet altijd schorten die te allen tijde gedragen dienen te worden tijdens het schilderen.
b. Paint & Sip NL is niet aansprakelijk voor schade aan kleding, eigendommen of persoonlijk letsel tijdens of als gevolg van deelname aan een evenement.

Tijdshanteringsbeleid:
a. Paint & Sip NL hanteert een aanvang van een half uur voorafgaand de starttijd van een workshop.

b. Bij uitloop (na afloop van de workshop) van meer dan een half uur wordt er een uur extra in rekening gebracht.

Veilige en Inclusieve Omgeving:
a. Paint & Sip NL is een safe space en streeft naar een omgeving waarin alle individuen zich welkom voelen, ongeacht geloof, genderidentiteit, seksuele oriëntatie, etniciteit, fysieke of mentale capaciteit, en andere groepen.
b. Discriminatie op basis van ras, geslacht, seksuele oriëntatie, geloof of enige andere vorm van discriminatie wordt niet getolereerd tijdens activiteiten of op locatie.

Beeldmateriaal en Publicatie:
a. Tijdens onze workshops wordt beeldmateriaal vastgelegd voor promotionele doeleinden.

Dit materiaal kan na toestemming van deelnemers worden gebruikt op onze Instagram-pagina of andere promotionele doeleinden van Paint & Sip NL.

Intellectueel Eigendom en Conceptbescherming:
a. Het concept van Paint & Sip NL, inclusief lesmethoden, instructiemateriaal en bedrijfsvoering, is intellectueel eigendom van Paint & Sip NL.
b. Deelnemers aan onze workshops worden vriendelijk verzocht het intellectuele eigendom van Paint & Sip NL te respecteren en af te zien van het direct kopiëren, dupliceren of verspreiden van ons concept voor commerciële of concurrerende doeleinden.
c. Bij schending van ons intellectuele eigendom of het ongeoorloofd verspreiden van ons concept behoudt Paint & Sip NL zich het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen om haar rechten te beschermen.

Reiskosten bij Opdrachten buiten Amsterdam:
a. Voor opdrachten buiten Amsterdam worden reiskosten in rekening gebracht.

Overige Bepalingen:
a. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en boekingen van Paint & Sip NL, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.